شماره ردیف

عنوان مقاله

نویسنده یا نویسندگان

اطلاعات نویسندگان

1

 

بررسی میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی در به‌اشتراک‌گذاری دانش بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان

الهه رئیسی

دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان

حانیه خودسیانی

دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان

2

مطالعه عوامل تأثیرگذار در جهت انتقال هوش سازمانی در شبکه دانش در شهرداری استان بوشهر

محمد روا

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

3

تحلیلی بر شبکه‌های اجتماعی علمی به‌منظور ارائه الگویی برای ایجاد شبکه اجتماعی یکپارچه داخلی

سارا رضایی‌فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

امیررضا اصنافی

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی  

4

شبکه دانش و توسعه آن از طریق شبکه‌های اجتماعی در سازمان­‌ها

مجید علیقلی‌زاده

کارمند کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سکینه قاسم‌پور

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا(س)

5

بررسی میزان حضور اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ‌گیت

سهیلا خوئینی 

کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

الهام اسمعیل پونکی

کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

6

تحلیل و خوشه‌بندی تولیدات علمی مرتبط با حیطه موضوعی شبکه‌های دانش در پایگاه استنادی وب آو ساینس

فهیمه علی عسکری

 


 

امیر سپهر طوغانی

دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا(س)

 


 

دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

7

عوامل موثر بر تسهیم دانش در شبکه­‌های اجتماعی؛ مطالعه دانشجویان رشته اطلاعات و دانش‌شناسی

معصومه فرامرزی بابادی

کتابدار کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهرستان امیدیه(خوزستان)، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی (گرایش مدیریت کتابخانه‌های عمومی) از دانشگاه پیام نور شیراز  

فاطمه ارادی

مسئول کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان آغاجاری(خوزستان)، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی(گرایش مدیریت کتابخانه‌های عمومی) از دانشگاه پیام نور شیراز 

حنا ربیعی

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان آغاجاری(خوزستان)، کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی(گرایش مدیریت کتابخانه‌های عمومی) از دانشگاه پیام نور شیراز 

زهره شیخ‌زاده

کتابدار کتابخانه عمومی شهید مدنی شهرستان آغاجاری(خوزستان)،کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی 

8

بررسی رده‌­بندی‌­های علم با هدف دستیابی به جایگاه هویتی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

سیده رقیه حجازی

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش از دانشگاه شهید چمران اهواز

رقیه قضاوی

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گرایش بازیابی اطلاعات و دانش از دانشگاه شهید چمران اهواز

9

بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی

 

هادی هراتی

دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد


منبع : انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی |.: مقالات تأیید شده جهت ارائه در نوزدهمین همایش :.
برچسب ها : اطلاعات ,دانش‌شناسی ,دانشگاه ,کارشناسی ,دانشجوی ,ارشد ,دانش‌شناسی دانشگاه ,دانشجوی کارشناسی ,کارشناسی ارشد ,کتابخانه‌های عمومی ,دانشگاه شه?